شما اینجا هستید:>>خدمات نت
خدمات نت2016-12-30T03:37:01+03:30

خدمات نت

نگهداری دقیق از سیستم ها و ماشین آلات به مراتب از عملیات تعمیر آنها به هنگام خراب شدن مهم تر و کاراتر است .منظور از نگهداری و تعمیرات ، سرویس پیشگیرانه است که با هدف جلوگیری از بروز مشکلات و خرابی احتمالی قطعات و خواب خط تولید و حاضربکاری ماشین آلات انجام میشود .همچنین عملیات نگهداری به افزایش عمرکاری مفید قطعات و نهایتا ماشین آلات منجر شده و با انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه به نحو مطلوب ، از تعمیرات زائد وتوقفات عملکرد خط تولید جلوگیری بعمل می آید.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

به طور متوسط نگهداری و تعمیرات (نت) ماشین آلات باعث افزایش قابلیت حاضربکاری آنها تا سی درصد می گردد. این امر باعث کاهش زمانهای خواب در مواقع استفاده و یا افزایش کارایی آنها می شود. که برای این منظور نیاز به برنامه ریزی سرویس های دوره ای و انجام تعمیرات قسمت های بحرانی قبل از ایجاد خرابی در ماشین آلات و در زمانهای تعطیلی می باشد. از این طریق وضعیت عملکرد ماشین تحت پایش قرار گرفته و قابلیت اطمینان ماشین بالا می رود. لذا شرکت با ارایه این خدمت سعی در افزایش مداوم سطح رضایت مشتریان از طریق ارایه خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دارد. این سیستم بدین شکل عمل میکند که پس از کارکردن ماشین آلات و تجهیزات در مدت معینی هر دستگاه مورد تست ، بازدید و تعمیرات تحت برنامه ای با پریود زمانی مشخص قرار می گیرد . پریود خرابی قطعات بر اساس خرابی های گذشته آنان توسط روشهای آماری تعیین شده است ، پریود خرابی باعث میشود که از خرابی های غیر برنامه ریزی شده که شامل هزینه هائی از قبیل متوقف شدن خط تولید ، هزینه های سرمایه ای و … برای شرکت است جلوگیری می نماید که در پایان عمر قطعه قطعه را تعویض می نمایند .