شما اینجا هستید:>>>سیلوی مادر
سیلوی مادر2018-10-20T00:37:00+03:30

سیلوی مادر

سیلوی مادر یا سیلوی اولیه در ابعاد مختلف و با توجه به نوع مصالح ، ابعاد مصالح معدن ، و ظرفیت مورد نیاز طراحی و ساخته می شود . این سیلو از یک طرف بر دیوار اصلی و از طرف دیگر با پایه ها از تیرآهن صنعتی مهار شده و روی سیلو با ریل، شبکه بندی گردیده تا دانه بندی و مش بندی دلخواه و متناسب با سنگ شکن در اختیار خط تولید قرار گیرد .

سیلوی اولیه