شما اینجا هستید:>>تجهیزات تولید و نگهداری قیر امولسیون
تجهیزات تولید و نگهداری قیر امولسیون2018-10-20T00:41:31+03:30

تجهیزات تولید و نگهداری قیر امولسیون

با توجه به معایب قیرهای خالص که چسبندگی ضعیفی با سطوح مصالح سنگی در تولید آسفالت ایجاد می نمایند و باعث ایجاد خرابی در سطوح جاده و تحمیل هزینه های بسیار می گردد و همچنین مزایای بیشمار قیر امولسیون و ضرورت استفاده از این دستاورد نو ، بنیانگذاران شرکت تصمیم به ساخت و نصب و راه اندازی کارخانه قیر امولسیون و مخازن عمودی و افقی ذخیره و نگهداری قیر امولسیون نموده اند. از موارد کاربرد امولسیون قیر در مخلوطهای آسفالت گرم، مخلوطهای آسفالت سرد، آسفالت های سطحی یک و چند لایه ای، قیرپاشی، بازیافت سرد آسفالت، اندود سطحی می توان اشاره کرد.